Tin triển khai mục tiêu

Công ty bảo vệ nói về việc bảo vệ "mục tiêu"

07/04/2018 Lượt xem: 865
Khi nhận hợp đồng bảo vệ tại các ngân hàng, tiệm vàng (mục tiêu cố định) tất cả các nhân viên được giao nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu đều phải trải qua lớp huấn luyện đặc biệt để có khả năng nhận biết tội phạm, giải quyết những tình huống giả định đặt ra.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN