Tin thông tư của bộ

Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp: Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định 34 và nghị định 71

07/04/2018 Lượt xem: 1.071
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/10/2010 và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp: Thông tư 11/2013/TT-BCA

06/04/2018 Lượt xem: 1.052
Công ty bảo vệ chuyên nghiệp tại Hà Nội: Thông tư 11/2013/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/10/2010 và Nghị định 71/2012/NĐ-CP ngày 19/09/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN