Triển khai bảo vệ tại Toyota Trường Chinh, Hà Nội

Công ty bảo vệ Thuận Phát vinh dự được chọn là nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho công trình xây dựng tòa nhà 315 Trường Chinh, Hà Nội
Tòa nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội là tòa nhà hiện đại với các trang thiết bị tối tân bậc nhất Hà Nội
Tiền thân của Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) ngày nay là Công ty Vận tải và Dịch vụ công cộng Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 45/2001/QĐ-UB ngày 29/6/2001 của UBND Thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng 4 Công ty:
Up Công ty Xe buýt Hà Nội
Up Công ty Vận tải hành khách Nam Hà Nội
Up Công ty Xe du lịch Hà Nội
Up Công ty Xe điện Hà Nội
Sau một thời gian hoạt động hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng , UBND Thành phố Hà Nội đã ra 02 Quyết định: Quyết định 112/2004/QĐ-UB ngày 20 tháng 04 năm 2004 và Quyết định 72/2004/QĐ-UB, ngày 14 tháng 05 năm 2004 về việc thành lập Tổng công ty Vận tải Hà Nội.
Tổng công ty được tổ chức và hoạt động theo mô hình Tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập (Công ty mẹ – Công ty con). Trong đó Tổng công ty Vận tải Hà Nội giữ vai trò công ty mẹ trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu hoặc cổ đông, thành viên góp vốn tại các công ty trực thuộc.
Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2012 Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành được bảo vệ bởi Công ty CP dịch vụ bảo vệ Thuận Phát
www.baovethuanphat.com
http://baovethuanphat.blogspot.com/

Bài viết liên quan