Công ty bảo vệ triển khai bảo vệ tại nhà riêng Đại Sứ quán Mozambique

Công ty bảo vệ Thuận Phát vinh dự được chọn làm đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ nhà riêng đại sứ quán Mozampique
Khái quát:
– Tên nước Cộng hoà Mô-dăm-bích
– Tổng thống Ác-man-đo Ghê-bu-da (từ 2/2/2005)
– Thủ tướng Bà Lu-i-da Đi-ô-gô (từ 17/2/2004)
– Bộ trưởng N.Giao Bà An-xin-đa An-tô-ni-ô Đờ A-bờ-rê
– Đảng cầm quyền Mặt trận Giải phóng Mô-dăm-bích (FRELIMO)
– Diện tích 7999.380 km2
– Dân số 19,68 triệu người (7/2006)
– Ngày lập QHNG 25/06/1975
Đối ngoại:
Việt Nam và Mô-dăm-bích lập quan hệ ngoại giao 25/6/1975 (đúng ngày Mô-dăm-bích tuyên bố độc lập). Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, từng ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế ở mỗi nước. Hai nước trao đổi nhiều đoàn cấp cao thăm viếng nhau.
Để đảm bảo cho công tác an ninh tại nhà riêng của Đại sứ Mozambique, Công ty CP dịch vụ bảo vệ đã vượt qua rất nhiều các công ty bảo vệ khác chính thức bảo vệ nhà riêng của Đại sứ từ ngày 10 tháng 08 năm 2013.

Bài viết liên quan