Chương trình huấn luyện nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Bảo vệ, dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, công ty bảo vệ chuyên nghiệp

Dưới đây là chương trình huấn luyện của Công ty CP dịch vụ bảo vệ Thuận Phát.

Sau khi thực hiện công tác tuyển chọn ban đầu như: Hồ sơ, hình thể, lý lịch, trình độ nhận thức,

các kỹ năng phản xạ cơ bản…
nhân viên sẽ được tập trung trong các trung tâm huấn luyện của công ty thiết lập .

Thời gian huấn luyện đối với nhân viên mới: 02 tháng

Nội dung huấn luyện:

 • Giới thiệu cơ cấu tổ chức công ty.
 • Giới thiệu nội quy, quy chế lao động công ty.
 • Luật hình sự, dân sự và luật lao động
 • Võ thuật đối kháng cơ bản.
 • Huấn luyện công tác phòng cháy và chữa cháy.
 • Huấn luyện các kỹ năng sơ cấp cứu.
 • Huấn luyện kỹ năng giao tiếp khách hàng.
 • Huấn luyện Anh văn cơ bản giao tiếp.
 • Huấn luyện tác phong điều lệnh.
 • Tuyên truyền đạo đức của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.
 • Huấn luyện các kỹ năng sử dụng thiết bị an ninh – An toàn.
 • Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ bản.
 • Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ đối với từng loại hình dịch vụ.

Nội dung đào tạo cơ bản như sau:

STT Nội dung huấn luyện Đơn vị phụ trách huấn luyện Nơi huấn luyện
1 Những vấn đề cơ bản trong công tác bảo vệ chuyên nghiệp Cán bộ công ty Giảng đường Công ty
2 Pháp luật CA Tp. HN Giảng đường Công ty
3 Nghiệp vụ cơ bản CA Tp HN Giảng đường Công ty
4 Nghiệp vụ Bảo vệ Cán bộ Công ty Giảng đường Công ty
5 Nghiệp vụ PCCC Sở Cảnh sát PCCC Tp HN Trụ sở CA PCCC Tp. HN
6 Sơ cấp cứu Tập thể CB trường Đại học Y Hà Nội
Giảng đường Công ty
7 Điều lệnh đội ngũ – Võ thuật Cán bộ Công ty Giảng đường Công ty
8 Sử dụng Công cụ hỗ trợ Cán bộ Công ty Giảng đường Công ty

Bài viết liên quan

Gửi bình luận

Bảo vệ Thuận Phát đang sẵn sàng để tư vấn