Triển khai Dịch vụ bảo vệ tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

TPS tiếp tục khẳng định thương hiệu trong việc triển khai bảo vệ các dự án xây dựng lớn bằng việc kí kết hợp đồng với Công ty CP Sông Đà 5 triển khai dịch vụ bảo vệ tại Khu kinh tế Dung Quất

Ngày 20/6/2018, Công ty CP dịch vụ bảo vệ Thuận Phát (TPS) tiến hành tiếp quản công tác bảo vệ cho dự án xây dựng khu liên hợp gang thép Hòa Phát tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Buổi triển khai diễn ra tốt đẹp!

Bài viết liên quan