Khách hàng phải làm gì để hỗ trợ tốt nhất cho Thuận Phát security

99% với khách hàng những lần đầu sử dụng dịch vụ bảo vệ sẽ tự hỏi: cần phải hỗ trợ như thế nào để có được chất lượng dịch vụ bảo vệ tốt nhất? Sau đây Thuận Phát xin đưa ra một số các ý sau đây:
  • Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin cần thiết có liên quan đến tình hình bảo vệ tài sản và an ninh trật tự cho Thuận Phát.  • Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời cơ sở vật chất cho các nhân viên bảo vệ trong quá trình làm việc (phòng làm việc, điện thoại, bàn giấy, giấy viết, nước uống,…)
  • Thường xuyên duy trì việc trao đổi rút kinh nghiệm giữa 2 bên.
  • Khi có tình huống cấp thiết mà ban lãnh đạo Thuận Phát thấy cần phải điều động thêm người và phương tiện để xử lí các sự cố xảy ra liên quan đến nhiệm vụ thì khách hàng nên hỗ trợ cho chúng tôi với khả năng cao nhất.  • Ngoài việc tạo điều kiện cho các nhân viên bảo vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ, khách hàng còn phải tôn trọng danh dự, phẩm giá, sức khoẻ, tính mạng con người của cán bộ, nhân viên.

Bài viết liên quan

Gửi bình luận

Bảo vệ Thuận Phát đang sẵn sàng để tư vấn