Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Căn cứ Nghị định 52 và Thông tư 45 hướng dẫn thi hành một số điều khoản đối với các công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, trong đó các doanh nghiệp kinh doanh bảo vệ được phép trang bị công cụ hỗ trợ: dùi cui cao su, dùi cui điện, dùi cui sắt….
Các công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ muốn được cấp phép sử dụng công cụ hỗ trợ phải làm các thủ tục theo đúng trình tự của Nghị định 52 và Thông tư 45 đã quy định.
Công cụ hỗ trợ trang bị cho nhân viên bảo vệ nhằm đối phó với các vụ việc xảy ra tại các mục tiêu bảo vệ , và cũng mang đến hình ảnh chuyên nghiệp của nhân viên bảo vệ.

Bài viết liên quan

Gửi bình luận

Bảo vệ Thuận Phát đang sẵn sàng để tư vấn