Các kỹ năng cơ bản cần có của nhân viên bảo vệ

Kỹ năng quan sát

Kỹ năng quan sát là rất cần thiết với một nhân viên bảo vệ. Chẳng hạn như cửa sổ mở không khóa, các vết cạy phá, dấu tích nghi vấn hoặc người xâm nhập trái phép.Bên cạnh đó nhân viên vệ cũng cần phải có kĩ năng quan sát đánh giá con người. Kỹ năng đặt câu hỏi khi điều tra. Kỹ năng phán đoán các tình huống có thể xẩy ra sự cố, tai nạn hay cháy nổ.

Sức khỏe lao động tốt

Nhiều công việc an ninh yêu cầu bảo vệ phải thường xuyên tuần tra các tài sản một cách liên tục. Hoặc bảo vệ phải đứng ở một trạm gác trong thời gian dài. Nhân viên bảo vệ cần đảm bảo đủ sức khỏe để có thể đứng hoặc đi bộ tuần tra . Nếu có một người vi phạm cần phải bắt giữ hoặc có kẻ đang trộm cắp tài sản cần phải ngăn chặn, nhân viên bảo vệ cũng cần phải có sức khỏe để làm công việc ngăn chặn hay bắt giữ đó. Công việc cũng có thể yêu cầu bạn phải sử dụng các công cụ hỗ trợ như dùi cui, roi diện, mô tô…, mà sẽ yêu cầu các kỹ năng lái xe, sức khỏe và thị lực tốt.

Kỹ năng trong giao tiếp ứng xử

Các nhân viên bảo vệ cần phải có khả năng giao tiếp để giao tiếp với người khác một cách rõ ràng và xúc tích.Một số vị trí bảo vệ yêu cầu nhân viên bảo vệ phải trực điện thoại. Ở đây đòi hỏi kỹ năng giao tiếp qua điện thoại phải tốt. Kỹ năng viết báo cáo cũng sẽ được sử dụng hàng ngày. Khi kết thúc ca làm việc, nhiều nhân viên bảo vệ được yêu cầu phải ghi chép báo cáo các hoạt động trong ca làm việc đó. Thông tin này cần được viết rõ ràng. Những bảo vệ ca sau tiếp theo sẽ cần tiếp tục công việc cho đến hết ngày. Nhân viên bảo vệ cũng sẽ cần phải viết báo cáo liên quan đến bất kỳ sự cố đã xảy ra trong ca trực. Những báo cáo này sẽ được kiểm tra bởi nhân viên giám sát .Nhìn chung, kỹ năng giao tiếp được sử dụng rất nhiều trong quá trình làm việc.

Biết áp dụng phương tiện khoa học kĩ thuật

Ở một số mục tiêu sẽ cần sử dụng bộ đàm hai chiều hoặc cũng có thể yêu cầu phải sử dụng máy fax, photocopy, camera… và các thiết bị điều khiển khác .Chính vì thế nhân viên bảo vệ cần trang bị đủ kiến thức để có thể thích nghi nhanh khi làm việc tại các mục tiêu này và mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Bài viết liên quan

Gửi bình luận

Bảo vệ Thuận Phát đang sẵn sàng để tư vấn