Vai trò của ca trưởng bảo vệ

Ngày đăng: 09:28 10/08/2019
Lượt xem: 560
Ca trưởng bảo vệ là người chỉ huy, có trách nhiệm cao nhất trong mục tiêu, là người quản lý về số lượng và chất lượng nhân viên bảo vệ, chịu trách nhiệm quản lý và điều động nhân viên từ cấp trên. Nhiệm vụ của ca trưởng bảo vệ được thể hiện qua một vài ý dưới đây: 
+ Đào tạo  nhân viên bảo vệ mới nắm chắc quy trình làm việc, điều lệnh điều lệ của công ty  và của đơn vị chủ quản, đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ thực tế của mục tiêu mình quản lý.
+ Có trách nhiệm cùng công ty tuyển dụng và giới thiệu nhân viên bảo vệ vào làm việc cho mục tiêu của mình,nhằm đáp ứng tốt nhất về mặt nhân sự phục vụ cho công tác an ninh tại mục tiêu.
+Thường xuyên họp và trao đổi định kì với đại diện cơ quan chủ quản hàng ngày về tình hình diễn biến và nhiệm vụ của toàn đội bảo vệ tại mục tiêu, để kịp thời rút kinh nghiệm và khắc phục những thiếu sót còn tồn tại.+ Tổng hợp số lượng xe ,vé xe bằng văn bản, tổng hợp tiền thu được giao nộp và báo cáo cho Ban quản lí chung cư vào đầu giờ sáng hôm sau.
+Kiểm soát chặt chẽ việc duy trì ca trực của ca trưởng, kịp thời uốn nắn những yếu khuyết điểm trong ca trực
+Báo cáo tình hình an ninh trong ngày theo form mẫu của công ty cho khách hàng
+ Tiến hành giao ca hàng ngày cho nhân viên bảo vệ trong đội, kiểm tra tác phong, nhận xét điểm mạnh yếu, phổ biến ca trực tiếp theo.
+ Trong tháng phải họp đội, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ ít nhất 01 lần cho nhân viên báo cáo về công ty bằng văn bản.
BÌNH LUẬN FACEBOOK
TIN TỨC LIÊN QUAN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN